Tekstil Renk Dayanıklılığı Testleri: Gri Skala A02 ve A03 Kullanımı ve Özellikleri

Gri skala, numune üzerinde haslık testlerinin sonuçlarında renk skalasının değişimlerinin standartlar dahilinde insan gözü ile değerlendirilmesi için kullanılmakta olan malzemedir.

Gri skala kullanıldığı süreçte zamanla deforme olan ve yenisi ile güncellenip kontrollere devam edilmesi gereken bir kalite kontrol malzemesidir.

Kullanılacağı haslık deneyine göre A02(solma için) ve A03(lekelenme için) olmak üzere iki çeşidi bulunmaktadır.

Renk haslığı testi sırasında renk değişimini ve lekelenmeyi değerlendirmek için gri skalalar kullanılabilir.

Gri Skala A02

Gri Skala A02, tekstil malzemelerinin renk dayanıklılığını değerlendirmek için kullanılan bir ölçektir. Dayanıklılık testleri sırasında malzemenin çeşitli çevresel koşullara maruz kalması durumunda renk solmasına karşı dayanıklılığını ölçer. Gri skala, renk değişimini görsel olarak değerlendirmek için kullanılır ve 5 ana ve 4 ara adımdan oluşur. Skala, test edilen numune ile bir kontrol numunesi arasındaki renk kaybını karşılaştırmak için kullanılır ve her bir eşleşme, numune ile bir numaralandırılmış dereceye sahip bir kontrol numunesi arasındaki renk farkını temsil eder. Renk dayanıklılığı kabini, maruz kalan numune malzemesinin yüzey değişikliklerinin ciddiyetini gözlemciye belirlemesine yardımcı olur. Bu kabini gün ışığı veya floresan gibi herhangi bir ışık kaynağıyla kullanabilirsiniz.

Gri Skala A03

Gri Skala A03, tekstil malzemelerinin renk dayanıklılığını değerlendirmek için kullanılan başka bir ölçek türüdür. A02 ile benzer şekilde, malzemenin çeşitli çevresel koşullara maruz kaldığı renk dayanıklılığı testlerinde kullanılır. Gri skala A03, renk değişimini görsel olarak değerlendirmek için kullanılır ve 5 ana ve 4 ara adımdan oluşur. Skala, test edilen numune ile bir kontrol numunesi arasındaki renk kaybını karşılaştırmak için kullanılır ve her bir eşleşme, numune ile bir numaralandırılmış dereceye sahip bir kontrol numunesi arasındaki renk farkını temsil eder. Renk dayanıklılığı kabini, maruz kalan numune malzemesinin yüzey değişikliklerinin ciddiyetini gözlemciye belirlemesine yardımcı olur ve farklı ışık kaynakları kullanabilirsiniz.

× Bize ulaşın